Üyelik Sözleşmesi

Lisans Bayi Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) , Lisans Bayi işletmecisi (Bundan böyle “Lisans Bayi” olarak anılacaktır).

b) [Lisans Bayi] internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır).

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Lisans Bayi’nin işletmekte olduğu internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Lisans Bayi internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Lisans Bayi tarafından kendisine verilen şifreyi başka kişi veya kuruluşlara veremez; şifre kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.

3.3. Üye, Lisans Bayi’yi kullanırken yasal mevzuata riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul eder.

3.4. Üye, Lisans Bayi’yi kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz.

3.5. Üye, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul eder.

3.6. Üye, Lisans Bayi internet sitesini kişisel verilerinin işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin Gizlilik Politikası çerçevesinde kullanmayı kabul eder.

3.7. Lisans Bayi, üyenin kişisel verilerini yalnızca yasal zorunluluklar altında veya Lisans Bayi’nin haklarını korumak için açıklayabilir.

3.8. Lisans Bayi, internet sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme veya kullanıcılara sağlanan hizmetleri değiştirme hakkını saklı tutar.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Lisans Bayi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin üyelik kaydı yapması, üyenin işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, üye olma anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.