Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI: [Lisans Bayi’nın Adı, Ünvanı ve Adresi]

ALICI: [ALICI’nın Adı, Soyadı ve İletişim Bilgileri]

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı aşağıda detayları belirtilen ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgilidir. Bu sözleşme, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Ürün/Hizmetin Adı: Ürünün/Hizmetin Markası/Modeli: Ürünün/Hizmetin Fiyatı: Ödeme Şekli: Teslimat Adresi ve Koşulları: Teslimat Süresi: Ürün/Hizmetin Temel Nitelikleri ve Özellikleri:

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, işbu sözleşme konusu ürün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

4.2 – Ürünler/hizmetler, yasal süre içinde ve belirtilen teslimat adresine gönderilir. Teslimat süresi, ALICI’nın yerleşim yerine göre değişiklik gösterebilir.

4.3 – Ürünler, ALICI veya ALICI tarafından belirtilen kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimat sırasında ürünlerin teslim alınmamasından SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Ürünün teslimatı için ödemenin yapılması ve işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılması gereklidir. Ödemenin yapılmaması veya iptali durumunda, SATICI’nın teslim yükümlülüğü sona erer.

4.6 – ALICI’ya ait kredi kartının izinsiz kullanılması durumunda, ALICI, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 3 gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. İade işlemi, nakliye masrafları ALICI’ya ait olmak üzere gerçekleştirilir.

4.7 – Mücbir sebepler veya doğal afetler nedeniyle teslimat yapılamaz ise, SATICI durumu ALICI’ya bildirir ve ALICI’nın onayına göre teslimat süresi ertelenebilir veya sipariş iptal edilebilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, teslimat tarihinden itibaren 7 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için SATICI’ya yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve hasarsız olması gerekmektedir. İade edilen ürünler, teslimat sırasında aldığı faturayla birlikte SATICI’ya geri gönderilmelidir. İade işlemi, ürünün faturası SATICI’ya ulaştıktan sonra gerçekleştirilir.

DİĞER HÜKÜMLER

  • Ödeme işlemlerinde kredi kartı kullanılması durumunda, kartın izinsiz kullanımı halinde tüketici bankaya başvurarak ödemenin iptalini talep edebilir.
  • Temerrüt durumunda, gecikme faizi uygulanır ve oluşan zarar tazmin edilir.
  • Tüketici haklarının korunmasıyla ilgili uyuşmazlıklarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ONAY VE İMZA

İşbu sözleşme, taraflarca okunup anlaşılarak onaylanmış ve imzalanmıştır.